+49 30 84421503 info@berpol.de
Language

W 1977 roku powstało w Berlinie Zachodnim Polonijne Zrzeszenie Współpracy Gospodarczej z PRL, które w międzyczasie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców BERPOL.

Stowarzyszenie BERPOL stawia sobie za cel wspieranie współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami, jak i promowanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi obydwu krajów.

W okresie ponad 40-letniej działalności BERPOL stał się uznanym partnerem zarówno dla środowisk gospodarczych, jak i politycznych w Niemczech, Polsce oraz w krajach zjednoczonej Europy.

Po przyjęciu Polski do grupy państw Unii Europejskiej liczba firm polskich działających tylko w Berlinie wzrosła 10-krotnie, tj. z około 500 do ponad 5 tysięcy. Aktualnie BERPOL zrzesza kilkudziesięciu członków i próbuje zainteresować swoją działalnością nowych polskich przedsiębiorców działających w Niemczech.

Według badania IHK z roku 2011, 14% handlowców w Berlinie reprezentowali cudzoziemcy, pierwsze miejsce zajmuje polskie środowisko biznesowe. Według szacunków ponad 200 000 osób z polskimi korzeniami mieszka w Berlinie. Od lat stosunki handlowe obu krajów stale rosną. Niemcy są od lat najważniejszym partnerem handlowym polskiej gospodarki. Również Polska staje się coraz ważniejsza dla Niemiec zajmując w tej chwili siódme miejsce w obrotach handlowych. Berlin jest szczególnym miejscem dla polskich firm – stanowi bramę na rynki zachodnioeuropejskie. Celem stowarzyszenia jest promowanie polsko-niemieckich relacji gospodarczych oraz stworzenie platformy networkingu dla firm w tym zakresie.

Stowarzyszenie Berpol e.V. Polish German Business Club poprzez regularne spotkania ma na celu umożliwić polskim i niemieckim przedsiębiorcom wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

 

Nie chcemy dzielić, lecz mamy wizję "budowania mostów" i wspierania przedsięwzięć naszych członków.

 

Razem w Europie - Pobierz PDF 

 

Social networks