+49 30 84421503 info@berpol.de
Language

Pierwsze spotkanie BERPOLU pod egidą nowego zarządu odbyło się 26 czerwca 2018 w berlińskiej kancelarii prawnej DBM.

Członek Zarządu Pan Mecenas Radosław Niecko przedstawił w formie krótkiej prezentacji, zmiany związane z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (EU-DSGVO / RODO). Nasze stowarzyszenie Berpol e.V. Polish German Business Club poprzez regularne spotkania ma na celu umożliwić polskim i niemieckim przedsiębiorcom wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Social networks